“Det var en begreppens revolution” – Intervju med Tunisiens vice utrikesminister Hedi Ben Abbes

– Revolutionen var egentligen en begreppens revolution. De hade fått språket att tjäna diktaturen. Begrepp som öppenhet, gott styre, ansvarsutkrävande hade helt förlorat sin betydelse. De existerade inte längre med sitt riktiga innehåll.

– Så en av våra stora utmaningar har varit att fylla dessa begrepp igen, så att de betyder det vi i västvärlden menar, säger Hedi Ben Abbes, Tunisiens vice utrikesminister när jag träffar honom på Open Government Partnerships första årsmöte här i Brasilia förra veckan. (Hans tal i text och bild)

Två dagar efter revolutionen hade kört iväg Tunisiens förre president Ben Ali i januari 2011, lämnade Hedi Ben Abbes den trygga tillvaron som professor i engelsk litteratur vid universitetet Franche-Comté i centrala Frankrike. Han hade blivit inbjuden av den nya ledningen i landet att vara med om att genomföra demokratiseringen.

Efter valet i höstas utsågs han till vice utrikesminister och är nu i Brasilia för att visa den nya regeringens ambition att gå med i Open Government Partnership.

När organisationen grundades för mindre än ett år sedan var åtta länder och åtta organisationer med. Sedan dess har den vuxit snabbt och samlar nu vid det första årsmötet 55 länder och mer än 100 organisationer. Och flera står på kö, bland andra Tunisien och Libyen. Syftet är att samla regeringar och organisationer från det civila samhället för att främja transparens i offentliga institutioner, motarbeta korruption, och förbättra medborgarnas deltagande i styret.

– Vad vi arbetar med nu är att lyfta in begreppen i den nya konstitutionen. Motståndet finns där, men det handlar inte om idéerna som sådana, utan kanske om hur de ska genomföras och var, berättar Hedi Ben Abbes.

– Det största motståndet finns i byråkratin. Där finns de gamla vanorna kvar, personer som är vana vid total hemlighet, där man kan korrumpera vem man vill, och själv bli korrumperad. De är inte glada åt förändringarna. Och det är ett problem för att vi ska komma så långt som vi hoppas. Men vi kommer att klara det. Det finns ingen väg tillbaka.

Är det i själva arbetet med konstitutionen som konfliktlinjen ligger idag?

– Ja, men jag skulle inte kalla det konflikt, diskussion. Men det är sant att vi ibland har heta diskussioner. Det är idén med demokrati. Just nu sitter kommittéer och arbetar med de olika kapitlen i konstitutionen. Partierna, det civila samhället, fackföreningar och vissa intellektuella deltar. Målet är att arbetet ska vara klart i mars nästa år.

Vilka delar av öppenheten är viktigast för medborgarna idag?

– Människor ser inte de snabba konsekvenserna. Men diskussionen i sociala medier om vad regeringen gör är mycket aktiv. Och de flesta ministerierna har öppnat sig. På utrikesministeriet har vi öppnat dörrarna för organisationerna i det civila samhället. De har kommit och tittat på allt och jag visar dem hur vi arbetar. Det viktigaste är att genomföra Open Government på marken.

Den förra regeringen hade ett mycket omfattande övervakningssystem, vad har hänt med det nu?

– Vi brukade säga att väggarna hade öron. De var överallt. De kontrollerade internet, mobiltelefoner, teve, allt. Det är vad diktatur handlar om. Nu lider vi nästan av för mycket frihet.

Men kan du garantera att övervakningen är nedstängd nu?

– Det över, verkligen över. Vi i regeringen var ju offer. Hur skulle vi nu kunna återproducera det systemet?

– Det största partiet i regeringen är islamiskt, men väldigt öppet och demokratiskt. Premiärministern satt mer än 16 år i fängelse. Så det är omöjligt att övervakningen skulle fortsätta.

Samtidigt som man diskuterar hur konstitutionen ska förhålla sig till öppenheten, så har flera kommuner börjat experimentera med öppen data. Kommunen Sayada är en föregångare och har lagt ut budgeten på sin hemsida.

– Det fantastiska var att de inte hade fått order av regeringen att göra det. De bara gjorde det. Det var ett spontant initiativ av folket för folket. De ville visa invånarna att det är så här mycket pengar de har och det är så här de spenderar dem.

 

Uppdatering 26/4 2012.

Aron Lund såg snabbt till att hitta Sayadas hemsida med den öppna datan: http://www.ville-de-sayada.net/

Etiketter till bloggar.se: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.