Tag Archives: Fredrik Reinfeldt

Det Reinfeldska paradigmet är över

Under budgetprocessen 2014 var Alliansen fortfarande i chock, i sorg och i förnekelse. Man ville inte ta in att man förlorat valet, utan höll fast vid ett obsolet vallöfte om att lägga en gemensam budgetmotion. Ett bakis-beslut.

Nokia_3310_blue

Den mest sålda mobilen i Sverige när Alliansen bildades sommaren 2004.

Vid hotet om extra-val och möjlig tokförlust, blev Decemberöverenskommelsen sista halmstråt för att hålla kvar känslan av makt. Därför sträckte man också ut överenskommelsen till 2022, och därmed hela det Reinfeldtska paradigm som Alliansen skapade hemma hos Maud i augusti 2004.

Ungefär som när man på morgonen säger att man aldrig mer ska dricka sprit.

För Stefan Löfven däremot handlade DÖ om något helt annat. Han behövde överenskommelsen för att kunna lyfta blicken mot framtiden och skapa stadga. Ingångsvärdena för Alliansen och den nya regeringen var helt olika.

Men det var uppenbarligen naivt att tro att DÖ skulle hålla. De med vilja till politisk karriär, och som inte tycker att Alliansen vs. SVMp är den enda möjliga politiska motsättningen i landet, har inte tänkt sig vänta i sju år till. Och den otåligheten finns i alla Allianspartier.

Så idag dog Alliansen slutligen. För sannolikheten att den ska bestå som tidigare, när flyktingkrisen och Sds skenande opinionssiffror drar vissa Alliansvänner åt ena hållet, och flyktingkrisen och viljan till invandring och solidaritet drar andra Alliansvänner åt andra hållet, får anses liten.

Men varför sörja? Paradigm behöver skiftas för att man ska komma vidare.

 

Etiketter till bloggar.se: ,

Borgerlighetens ointresse för Latinamerika – UNT 27 juni 2011

Upptäckte just att min krönika i UNT om borgerlighetens ointresse för Latinamerika publicerades häromdagen. Här är den!

Dags att upptäcka Latinamerika – UNT 27/6 2010

På Folkpartiets webbplats får man 316 träffar på ”Israel”, men bara 62 på ”Brasilien”. Moderaterna nämner “Afrika” 169 gånger i sina riksdagsmotioner, men “Latinamerika” endast 79. Till dessa högst ovetenskapliga bevis på den svenska borgerlighetens ointresse för Latinamerika, kan läggas att Fredrik Reinfeldts besök i Brasilien och Chile i mitten av maj var hans första besök på kontinenten som statsminister, och att endast en knapp handfull bloggar kommenterade.

Det är svårt att mäta ointresse vetenskapligt, men upp med handen den borgerliga partisekreterare som kan säga “Mitt parti har studerat och tagit intryck av det positiva som hänt i Latinamerika de senaste 20 åren.”

Ointresset för Latinamerika har flera orsaker. Viktigast är kanske att det har varit svårt att å ena sidan ta ställning för USA politik i Efterkrigseuropa, i Mellanöstern och på Balkan, och å andra sidan ta avstånd från USAs stöd till militärdiktaturer i exempelvis Chile, Guatemala och Nicaragua.

Continue reading

Etiketter till bloggar.se:

Reinfeldts besök 3 – Det blir inget flygplansköp förrän 2012

Om man nu gör en så lång resa kan man ju ändå se till att ha någon nyhet att presentera för den samlade hemlandspressen. Svt, Tv4, TT och jag (!) fanns ändå här. Men efter mötet med Brasiliens president Dilma Rousseff i tisdags, hade varken hon eller statsminister Reinfeldt någon nyhet.

Flera brasilianska nyhetssidor berättar dock att Rousseff förklarat för Reinfeldt att det blir inget beslut om flygplansköp förrän 2012. Varken Reinfeldt eller Rousseff berättade dock offentligt om detta efter mötet. (Rousseffs anförande inför medierna finns här)

Inför besöket intervjuades Fredrik Reinfeldt i prestigefulla Valor Economico (hela texten kan läsas här), där han berättade att syftet med besöket i första hand var den stora näringslivsdelegationen, och att han hoppas att svenska företag ska delta i den kraftiga tillväxt som Brasilien genomgår.

Viktigt är också – menade Reinfeldt – att Brasilien håller på att uvecklas till en politisk stormakt, som delar många av Sveriges värderingar, som mänskliga rättigheter, multilateralism och hållbar utveckling.

På frågan varför Brasilien bör köpa JAS Gripen, svarar Reinfeldt: “Det är ett bra erbjudande. Flygplanet är billigare än de andra, och av högsta kvalitet. I grunden är det vad ni behöver: inte väldigt dyrt, hög kvalitet och att vara oberoende.”

Reinfeldt berättar också att man diskuterar andra saker, i ett bredare investeringsperspektiv. “Vad för saker?”, frågade Valor Economico.

“Jag tror att ni vill att vi köper andra saker som är producerade i Brasilien, att flygplanet byggs här, och på det sättet skapar arbetstillfällen. Jag kommer att nämna det och vi hoppas på ett bra beslut från president Dilma.”

Här finns övrig rapportering från besöket. TT/DNTV4Svt)

Etiketter till bloggar.se: ,

Reinfeldts besök 2 – Dilma ägde scenen

Dilma tog emot Reinfeldt vid Planalto-palatset, som blickar ut över De tre makternas torg. Det är högsta domstolen som syns i bakgrunden.

Etiketter till bloggar.se: ,

Reinfeldts besök 1 – Det handlar inte om JAS Gripen

Om en halvtimme kommer Fredrik Reinfeldt till Palacio Planalto för att träffa Dilma Rousseff.

Frågan de svenska journalisterna här kommer att ställa efter mötet är om regeringscheferna har diskuterat JAS Gripen, och om Brasilien kommer att köpa några nya stridsplan.

Frågan ligger förstås i luften. Den brasilianska veckotidningen Veja berättar att Saab är det enda av de tre konkurrenterna som faktiskt har investerat i forskning i landet, och därmed borde ligga bra till. Henrik Brandão Jönsson förklarar i Nordengren i P1 att Sverige borde satsat mer på en framtida JAS-affär i samband med besöket.

Jag vet inget om vad Reinfeldt har för ambition med mötet. Men att Dilma efter att först skjutit hela processen på framtiden, ärvt ett enormt budgetunderskott av Lula, och dessutom inom kort kommer att presentera sin stora fattigdomsbekämpningssatsning, skulle vilja ta upp tråden om vilka stridsplan Brasilien behöver, ser jag som mycket osannolikt. Hon har en helt annan agenda.

 

Etiketter till bloggar.se: ,

Inför Reinfeldts besök 3 – Ronaldo visar vägen för svensk export – UNT 16 maj 2011

Klockan fem i eftermiddag landar Fredrik och Filippa Reinfeldt i Brasilia. Det Brasilien de besöker växer just nu mycket snabbt, och kraften i tillväxten kommer av konsumtionsmarknaden. En av dem som upptäckt möjligheterna i detta är den tidigare fotbollsstjärnan Ronaldo, som precis lanserat sitt marknadsföringsbolag för sportprodukter. Jag skriver om detta i dagens UNT.

Länkar till artikeln: Läs mer om Ronaldos bolag i Financial Times blogg Beyond brics, om flygmarknaden och internet på regeringens blogg och om fattigdomsminskningen på min blogg.

Etiketter till bloggar.se: , , ,

Inför Reinfeldts besök 2 – Hur ska samarbetet utvecklas?

På tisdag före lunch ska Fredrik Reinfeldt och Dilma Rousseff underteckna ett samarbetsavtal i regeringspalatset Planalto här i Brasilia. Det är en fortsättning på den “Action Plan” för ett strategiskt samarbete som Lula och Reinfeldt enades om när Lula var i Stockholm 2009.

Det formaliserade samarbetet mellan Sverige och Brasilien satte igång redan i mitten av 1980-talet. Då handlade det i huvudsak om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete. Men sedan dess har samarbetet utvecklats åt många olika håll. Det strategiska samarbetet har sedan dess utvecklats mer och består av sju punkter frågan är vilka nya steg som kommer att tas.


Visa Erik i Brasilia på en större karta

1, Politisk dialog och samarbete i multilaterala organ.

Länderna är också eniga om behovet av att reformera de internationella finansiella institutionerna så att utvecklingsländer får större inflytande över beslutsprocessen.

2, Handel och investeringar

När kungen och drottningen besökte Brasilien i mars 2010, skapades ett gemensamt näringslivsråd som ska bestå av såväl privata som offentligt ägda företag. De prioriterade områdena är medicinteknik, infrastruktur, civil säkerhet, försvar samt innovation och högteknologi. Sverige och Brasilien stöder det multilaterala handelssystemet och arbetar gemensamt för att Doha-rundan ska fullföljas.

3, Bioenergi och biodrivmedel

Sverige och Brasilien är två av de länder i världen som producerar och konsumerar mest etanolbaserade bränslen för bilar och andra transporter. 2007 undertecknades ett samförståndsavtal om bioenergi och biodrivmedel, som syftar till att öka andelen förnyelsebar energi globalt genom policyutformning, forskning och utveckling, samarbete i tredje land och investeringsfrämjande.

4, Försvar

Sedan år 2000 finns det ett samarbetsavtal mellan länderna i försvarsfrågor. Det grundar sig på partnerskap, tekniköverföring, utbildning och lärande när det finns gemensamma intressen. Samarbetet leds av respektive försvarsdepartement. Ett särskilt samarbetsområde är inom flygvapnet, där båda länderna har avancerade erfarenheter. Saab har etablerat ett forskningscenter i Sao Paulo för att delta i detta.

5, Klimatförändring och hållbar utveckling

Stockholms-konferensen 1972 och Rio de Janeiro-konferensen 1992 skapade mycket av den grund som miljöarbetet i världen idag vilar på. I takt med den ökade medvetenheten om klimatförändringarna och behovet av en progressiv miljöpolitik har Brasilien och Sverige funnit ytterligare en grund för samarbetet. Det internationella arbetet mot klimatförändringar måste utgå från FN-konventionen om klimatförändringar och Kyoto-protokollet.

För att minska utsläppen av växthusgaser från avskogning behövs positiva incitament för ett hållbart skogsbruk och miljöanpassad teknik. Brasiliens The Amazon Fund är ett viktigt verktyg för detta och Sverige kommer att undersöka förutsättningarna för att stödja den. Gemensamt ansvarstagande och erfarenhetsutbyte sker även inom samarbetsprojekt på nationell, regional och lokal nivå, inom områden som stadsplanering, vattenfrågor och förnyelsebar energi.

6, Forskning, innovation och högteknologi

Även högteknologi har blivit ett allt viktigare samarbetsområde, från bio- och nanoteknologi till flygsystem. Men samarbetet handlar även om innovationspolitik, och om hur man skapar en god miljö för samarbeten mellan universitet och industri, och kommersialisering av innovationer.

Det är ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, och Vinnova i Sverige som är ansvariga för detta samarbete.

7, Kulturutbyte och utbildning

En av grunderna för ett bredare samarbete mellan länderna ligger inom kulturlivet. Det ligger också i båda ländernas intresse att utöka student- och forskarutbytet inom alla områden.

Etiketter till bloggar.se: ,

Inför Reinfeldts besök 1 – Dilma Rousseffs första månader

I nästa vecka kommer Fredrik Reinfeldt till Brasilia för att träffa president Dilma Rousseff. Här är en kort beskrivning av vad hon har åstadkommit de första månaderna vid makten.

Dilma – i Brasilien använder man nästan alltid förnamn – har tagit ett fast grepp om den brasilianska politiken sedan hon tillträdde den 1 januari. Många av hennes motståndare trodde att hon inte skulle ha den kraft och erfarenhet som behövdes. Men i tidningar och teve har den ena efter den andra av tidigare kritiker skrivit att hon i alla fall arbetar väldigt mycket, att hon inte låter Lula styra över henne, och så vidare.

Hon har också skaffat sig respekt genom att inte låta de andra partierna i regeringsunderlaget få så mycket inflytande som de hade hoppats. Detta gäller framför allt det stora maktpartiet PMDB. Och genom att få stöd för en budget med stora nedskärningar jämfört med 2010 – då budgetunderskottet drog iväg mycket snabbt – har hon visat prov på handlingskraft. Bland annat har hon dragit ned på försvarskostnaderna, vilket gjort att beslutet om att köpa nya stridsflygplan skjutits ytterligare på framtiden. Det är svårt att säga om det var ett positivt beslut för Saab och JAS Gripen som är en av tre budgivare i processen.

Dessutom har oppositionen försvagats ytterligare av en utbrytning från flera av de mindre partierna som bildat en ny gruppering i kongressen, som säger sig stödja regeringen när den för en bra politik. Oppositionen har idag inte mer än drygt 20 procent av mandaten i kongressens båda kamrar.

Det som har varit den stora politiska frågan de senaste månaderna är i vilken mån Dilma är villig att prioritera inflationsbekämpningen. Målet för landet är en inflation på 4,5 procent med en toleransnivå på +/- 2 procent. Men redan nu ligger inflationen kring 6,5 procent vilket har fått många att vädra sin oro. Erfarenheterna av 1980- och 1990-talens hyperinflation sitter djupt i det brasilianska samhället.

Centralbankens självständighet har kringskurits något, och regeringen har inte vidtagit de åtgärder som många anser behövs för att dämpa inflationen. Räntan har höjts något och regeringen har beslutat att inte agera för att förhindra att realen stärks ytterligare mot dollarn. Men detta räcker inte, är det många som menar. (För bra rapportering om ekonomin under våren se Financial times blogg beyondbrics)

Dilma har under våren presenterat flera olika politiska initiativ. Hon inledde sitt installationstal med starka formuleringar om kvinnors betydelse för det brasilianska samhället och behovet av att uppvärdera deras arbete. Några veckor senare talade hon om utbildningens och lärarnas betydelse för fattigdomsbekämpningen, vilket är en förändring jämfört med Lula som var relativt tyst i skolpolitiken.

Trots nedskärningarna i budgeten och inflationsrisken, menade sig regeringen under våren också ha råd med att både höja socialbidraget Bolsa familia och minimilönen, den senare har även stor effekt på pensionskostnaderna.

En av de verkligt stora utmaningarna, och som ännu inte har lösts, är hur landet ska klara av den invasion av turister som kommer till fotbolls-VM 2014. Flygplatserna är kraftigt underdimensionerade redan, och det senaste året har omsättningen i inrikesflyget ökat med hela 25 procent. Fortsätter ökningen åren som kommer utan stora investeringar i kapacitetsökning så blir det totalt kaos när VM-besökarna ska färdas runt i landet.

En viktig förändring sedan Lulas tid som president är utrikespolitiken. Lula hade en tydligt USA-kritisk linje, och byggde relationer till Venezuela och Kuba, och förhandlade tillsammans med Turkiet fram en plan för hur internationella samfundet skulle kunna kontrollera Irans kärnenergianläggningar. Dilma däremot har flera gånger hävdat betydelsen av mänskliga rättigheter i Brasiliens utrikespolitik, hade under våren besök av Barack Obama och relationerna till Iran tycks helt avstannade. Under Dilmas Kina-besök blev det också tydligt att man satsar mer på politiskt samarbete i nya BRICS än på allianser med vänsterledare i Latinamerika.

Etiketter till bloggar.se: , , ,