Tag Archives: Stockholm

Svar till samråd om höghusen på Liljeholmskajen

Tornen i nya Liljeholmskajen, mellan 32 och 38 våningar.

Tornen i nya Liljeholmskajen, mellan 32 och 38 våningar.

De tre högsta husen som planeras längs Liljeholmskajen kommer att bli mellan 32 och 38 våningar höga. Victoria Tower i Kista har 35 våningar.

Dessutom blir det tre hus på över 20 våningar. Tillsammans kommer de att skugga Hornstullsstrand på våren, Tanto Strandbad på sommaren och skapa ett blåsig, mörkt och kallt mikro-klimat mellan sig.

Victoria Tower, Kista, 35 våningar 120 meter högt.

Victoria Tower, Kista, 35 våningar 120 meter högt.

Jag tycker att det är bra att man bygger mycket på just Liljeholmskajen. Men det borde bli kvartersstad som skapar en trevlig miljö för dem som vistas där. Inte en pampig siluett som skuggar en av Stockholms trevligaste offentliga miljöer.

Här är mitt svar på det samråd som är öppet fram till den 29 januari. Säg till om du vill skriva under. Eller skriv under själv här. Ju fler vi är desto bättre!

 

 

29 Januari 2016

Stockholms stadsbyggnadskontor

Registraturen

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Svar till samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Marievik 15 mfl i stadsdelen Liljeholmen, Dnr 2010-14465,

Sammanfattning:

  • Fortsätt arbetet med att låta innerstaden flyta ut över Liljeholmsbron.
  • Värna vårsolen i Tantolunden och Hornstullsstrand, och sommarsolen på Tanto strandbad.
  • Planera byggnationen i Marievik så att den inte skapar hårda vindar mellan husen och längs kajerna.
  • Bygg tät kvartersstruktur med bostäder istället för torn på Marievik 15.

Det är helt onödigt att rada upp alla anledningar till att Stockholm måste bygga mycket bostäder på kort tid. Det finns också bara goda skäl till att fortsätta utveckla Liljeholmskajen, och där blanda bostäder och arbetsplatser. Om det kombineras med att Södertäljevägen byggs om till en stadsgata, så kan Södermalms kvartersstad flyta ut västerut och knytas samman med resten av Liljeholmen, Gröndal och Aspudden. Vi ser fram emot det!

När staden förtätas måste de offentliga utrymmen som består värderas högt. Vi behöver inte parker, torg och soliga kajer överallt. Men de som används och uppskattas bör skyddas i den mån det är möjligt. Därför är det olyckligt att den nya bebyggelse som planeras för Marievik 15 kommer att skugga en stor del av Tantolunden och Tanto strandbad under våren och sensommaren, och kommer att dra ned kalla och hårda vindar till kajen och områdena mellan husen. De två planerade lekparkerna mellan hus T1, T2 och T3 kommer att vara i skugga kl 9 och kl 12 året runt, och dessutom under eftermiddagen största delen av året.

Enligt den solstudie som finns i samrådshandlingarna, och den interaktiva studie som fanns tillgänglig vid samrådsmötet den 12 januari, så kommer de fem högsta byggnaderna i Marievik 15 att skugga Hornstullsstrand och Tantolunden från lunch och framåt från februari till slutet av mars, precis när området värms av den första vårsolen.

Den tionde augusti vid 17-tiden börjar sedan byggnadernas skugga falla på bryggan vid Tanto strandbad. Under resten av augusti kommer skuggan allt tidigare och stannar allt längre, och täcker under september hela strandområdet. Det är precis när stranden används som mest. Under såväl 2014 som 2015 har man kunnat bada långt in i september och stranden har varit full under eftermiddagarna när stockholmarna slutat jobbet och hämtat barnen på skolor och förskolor. Att förstöra den möjligheten för tiotusentals stockholmare kan inte ligga i stadens intresse, särskilt inte som staden de senaste åren investerat mycket i badet, vilket gjort det populärt för stockholmare från långt utanför Södermalm.

Det är inte heller så att de 750 bostäder som är planerade i Marievik 15 är beroende av sju torn på mellan 12 och 38 våningar. Bostadsytan skulle kunna placeras i fler byggnader och därmed dra ned höjden, gärna genom en fortsättning på den kvartersstad som resten av Liljeholmskajen består av. Eller så skulle de högsta husen kunna placeras längre bak i området så att skuggorna inte faller över Tanto i samma utsträckning.

När arkitekten och JM-byggs representant på samrådsmötet fick frågan om varför det högsta huset var placerat just där, var svaret att det var estetiskt. Men om den plats som huset kommer att vara mest synligt ifrån, hamnar i dess skugga, kommer  estetiken knappast att vara särskilt uppskattad. Och med tanke på det mycket dåliga, och ibland farliga, vindklimat som tornen skapar, enligt den vindstudie som finns i samrådshandlingarna, kommer estetiken knappast att uppfattas av dem som rör sig bland byggnaderna heller.

Det är vår förhoppning att stadsbyggnadsnämnden inte bifaller dagens planförslag, utan kräver av byggherren att förslaget görs om för att rymma ett stort antal bostäder men i byggnader som skapar ett trevligt mikroklimat längs med kajen och som inte skuggar Tanto.

Vänliga hälsningar,

Erik Jennische, boende på Drakenbergsgatan

Etiketter till bloggar.se: , ,

Ingen sol men gott om vind på Liljeholmskajens lekplatser

Lekplatser i MarievikTänk dig en lekplats på 20×20 meter där ena sidan består av 20 våningar höghus, och den andra av 23 våningar. Det har JM Bygg och Stockholms stad tänkt sig att bygga på Marievik 15, precis vid Liljeholmsbron. Vind-konsulterna är fundersamma:

“At the playground between T1 and T2 a poor wind climate is expected, with at one point a risk on wind danger.”

Playground T1 T2Enligt den solstudie som staden beställt har lekplatsen, som är till för förskolorna i huset, ingen sol varken kl 9 eller kl 12 någon gång, på hela året. (Ok, några glimtar mitt i sommaren) Så för att verkligen ta till vara förutsättningarna har arkitekten ritat dit en lika dan lekplats till, med precis lika mycket vind och lika lite sol.

Tänk dig sedan en trevlig promenad längs Liljeholmskajen. Mellan 38-våningshuset T7 och vattnet är det bara några meter: barnvagnen, småbarn som springer och en ouppmärksam förälder… Vindkonsulterna igen:

“near the corner of T7 a poor wind climate for walking level is expected with a limited risk onKajen vid Marievik wind danger.”

Wind danger betyder: “dangerous situations can occur, for example loss of balance by people when they pass a corner of a building.”

Och så fortsätter den konsultrapporten om vilka konsekvenser de planerade höga husen vid Liljeholmskajen kommer att få. Vid de röda prickarna nedan är vindklimatet så dåligt att det är otrevligt att promenera om man inte sätter dit skärmar, buskage ellerQuay
“remove pedestrian paths”.

Och det är inte så konstigt. För när vinden många tiotals meter upp – där det förstås blåser mer än vid markytan – träffar ett hus så måste den ta vägen någonstans. Kall vind dras då ned till marken. I en mycket intressant BBC-artikel om debatten kring höga hus och vind i London och Toronto beskrivs problemet:

“There is also an acceleration of wind around the side of the buildings if it has completely square corners. And, if several towers stand near each other, there is an effect known as ‘channelling’, a wind acceleration created by air having to be squeezed through a narrow space.”
Downdraught

Artikelförfattaren konstaterar följaktligen:

“As the air at higher altitudes is colder, it can create chillier micro-climates when downdraught from skyscrapers reaches street level.”

Är detta verkligen vad Liljeholmen och Stockholm behöver mer av?

Ett annat resultat av de planerade höghusen vid Marievik är att de kommer att skugga Hornstullsstrand och Tanto strandbad. Inte så lyckat för de tiotusentals stockholmare som använder området på sommaren.

Jag håller på att skriva ett svar till stadens samråd som är öppet till och med den 29 januari. Texten finns här, och är öppen att kommentera.

Vindkarta Marievik 15

Etiketter till bloggar.se: ,

Hornstull kliver in i skuggan

Marievik från Hornstulls strandLapade sol längs Hornstullsstrand idag. Men om de planerade tornen på andra sidan Liljeholmen byggs, av vilka ett är 38 våningar, blir det inte mycket till sol kvar i framtiden

Det högsta är mer än tre gånger så högt som huset som står där idag. Det är till och med högre än Victoria Tower, utropstecknet längs Uppsala vägen.

Enligt den solstudie som finns i samrådshandlingarna, skulle tornen skugga stora delar av ett av Stockholms mest populära promenadstråk de få timmar per dygn som där finnas sol att lapa
i januari.

Tanto 15 januari kl 12Men skuggan försvinner inte heller under resten av våren, utan kommer att falla över olika delar av Tanto på eftermiddagarna fram till slutet av maj. Men ännu värre är att den kommer att skugga Tanto strandbad under augusti och september. Den 10 augusti kl 17 når den bryggorna och sedan faller den över allt mer av stranden långt in i september.

Att hämta barnen på skolan och gå ned till stranden för ett Tanto 1 mars kl 15eftermiddagsbad, som tiotusentals stockholmare gjort de senaste somrarna, kommer att vara poänglöst när hela stranden är i skugga.

Jag sitter just nu och skriver på ett svar samrådet. Det ska vara inskickat den 29 januari. Mitt utkast finns här, om någon vill läsa, ändra eller kommentera.

Tanto 1 april kl 18

 

 

 

 

 

 

 

Tanto 15 augusti kl 18

 

 

 

 

 

 

 

Tanto 1 september kl 18

 

Etiketter till bloggar.se: ,

Stockholm har glömt Karl Staaff

Karl Staaff, den svenska demokratins främste bannérförare, har en mycket liten och obetydlig park uppkallad efter sig i Stockholm. Den är så obetydlig att den inte ens finns på stadens officiella karta, inte heller på Eniros karta, eller på Google maps. Parken finns inte heller nämnd på stockholm.se såvida man inte stavar fel.

1921_Karl-Staaff-5413_lEftersom jag alldeles nyligen fick ett mycket generöst stipendium av Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål, för att översätta min bok om kubanska demokratiaktivister, så tänker jag att det är min uppgift att uppmärksamma stadens politiska folkbildare, Madeleine Sjöstedt och Lotta Edholm, på att vi inte bör glömma bort våra egna.

Etiketter till bloggar.se: , ,