Kristdemokraternas självbedrägeri om föräldraförsäkringen

Så här tänker Kristdemokraterna när de lurar sig själva:

1, En väldigt stor andel av svenska folket lever i familjer. Det präglar dygnets 24 timmar och årets 365(6) dagar och får därför antas vara något de bryr sig mycket om.

2, Enligt den opinionsundersökning de köpt [inklippt nedan] anser 84 procent av svenskarna att “föräldrarna ska få bestämma själva hur de vill fördela månaderna inom föräldraledigheten”, och bara 11 procent att “riksdagen ska bestämma hur många månader mamman eller pappan måste ta ut genom kvotering”.

3, Kristdemokraterna är det parti i Sverige som mest pratar om familjepolitik och familjevärderingar. Inget annat parti är lika förknippat med denna fråga. Här har de alltså en riktig vinnarfråga, avskaffa pappamånaderna nu!

Men det är ett sånt självbedrägeri som bara ett parti i förfall och utan nyfikenhet på vad människor tycker, utsätter sig för.

För om kristdemokraterna verkligen var nyfikna på vad människor tycker skulle de inte ställa ledande frågor. Begreppen “bestämma själva” “fördela” “föräldraledigheten” är alla positivt laddade, medan begreppen “riksdagen ska bestämma” “måste ta ut” “kvotering” alla är negativa.

Och eftersom de flesta människor vill vara positiva svarar de; “Nä du, inte ska riksdagen, vi vill bestämma själva!”

Men hade Kristdemokraterna ställt frågan: “Anser du att pappor och mammor själva ska ha rätt att bestämma hur många månader de vill ta ut av föräldraledigheten, eller att mammor även i fortsättningen måste ta ut nästan alla månaderna?”, skulle de ha fått ett helt annat svar.

Och hade de frågat om folk vill “avskaffa pappamånaderna”, som Per Altenberg twittrade, skulle det också ha givit ett annat svar.

“Men så funkar ju politiken, man ställer frågorna så att man får de svar man vill ha”, invänder någon. (Novus opinion som gjort undersökningen beskriver det så här: “Vi är experter på opinionsundersökningar som verktyg i opinionsbildning och påverkan.”)

Precis! Och det leder till att kristdemokraterna håller fast vid en världsbild, som en liten fraktion av svenskarna delar, men lurar sig själva genom att köpa undersökningar som säger att de är i majoritet.

För om det var så att 84 procent av svenskarna tyckte att det var en viktig fråga att avskaffa två pappamånader, så att mammor även i framtiden ska ta nästan allt ansvar för barnen de första åren, så skulle Kristdemokraterna redan vara större än 3,4 procent.

 

DN ledare, DN1, DN2

(Tack till Kristdemokraternas presstjänst för mycket snabbt tillhandahållande av undersökningen.)

 

Etiketter till bloggar.se:

One thought on “Kristdemokraternas självbedrägeri om föräldraförsäkringen

  1. Lasse

    Återigen en ologisk kullerbytta! Kd håller fast vid en världsbild som en liten fraktion av sveskarna delar säger du. De flesta svenskar vill ha frihet att välja, PRECIS det nästan alla uttryckt i opinionsundersökningen, men du kan inte ta till dig detta, utan du måste försöka bortförklara detta.

    Du säger att du inte vill ha pekpinnar, fine, håll då med alla de som inte heller vill ha det i undersökningen. Kd är precis i linje med vad jag och de flesta allra svenskar önskar, nämligen FRIHET att välja utan klåfingriga politiker som lägger sig i. 1 + 1 är 2, läs då undersökningen och acceptera att de flesta faktiskt vill bestämma själva. Jag förstår faktiskt inte vad som är så kontroveriellt för dig i denna undersökning?

    Om ALLA fick bestämma själva så vore ju allt frid och fröjd, eller hur. Problemet är ju när politiker tycker att människor väljer “fel”, alltså inte som de själva tycker. Detta kallas åsiktsdiktatur, i mångt och mycket det som socialismen och kommunismen står för.

Leave a Reply

Your email address will not be published.