Tag Archives: Brasilien

På väg genom Amazonas – NEO okt 2013

2013-10-13 18.51.19I maj 2013 reste jag på den första vägen som korsar Amazonas från det brasilianska inlandet till Anderna. Vägen blev klar 2012 och innebar att resan mellan de två städerna Rio Branco i Brasilien och Puerto Maldonado i Peru kortades från 80 timmar till 8.

Vägen och kampen om vägen hade genom åren fört med sig allt från kondomfabriker och haitiska flyktingar till omfattande skogsskövling. Men av de storslagna ambitionerna om transamazonisk handel hade det inte blivit mycket av. Vägen hade mest blivit ett monument för en dröm i de två ländernas huvudstäder.

På väg genom Amazonas 2

2013-10-13 18.49.43 HDR

2013-10-13 18.50.08 HDR

 

Etiketter till bloggar.se: , ,

Latinamerika klyvs vertikalt

Latinamerika klyvs vertikalt. Sedan 1994 har Mercosul varit Latinamerikas svar på EU och till EU. Ett försök till frihandelsområde som skulle kunna lära av Europa, och dessutom vara en förhandlingspart. Men det lossnar inte. Paraguay suspenderades efter palatskuppen förra året, och Venezuelas och Argentinas interna politiska problem förhindrar all framåtsyftande och trovärdig politik. Brasilien är dessutom tillräckligt stort för att inte riktigt behöva sina grannar.

Alianca do Pacifico e MercosulI Folha de São Paulos artikel i dag pekar tidningen ut Aliança do Pacífico som det marknadsvänliga alternativet. Aliança do Pacífico exporterar redan mer, och tillväxten 2012 var på 4,9 procent medan Mercosul bara växte med 2,2 procent. När EUs förhandlingar med Mercosul har stannat av, har Frankrike, Spanien och Portugal istället blivit observatörsmedlemmar i Aliança do Pacífico.

Frågan är hur Brasilien ska ställa sig till detta. Aliança do Pacífico och Brasilien är nästan exakt lika stora. Den förra har 209 miljoner invånare, den senare 198. Den förra har en sammanlagd BNP på 2000 miljarder dollar, den senare 2400 miljarder dollar. Risken för Brasilien är nu att man forlorar i attraktionskraft gentemot Alliansen eftersom tilllväxten är lägre och för att omvärlden skakar alltmer på huvudet åt Brasiliens allierade.

Utmaningen mellan de två blocken speglar dessutom väl vart kontinenten dras politiskt. Den vänstervåg som präglat Latinamerika det senaste dryga decenniet består fortfarande på ytan. Men vad gäller själva politiken dras kontinenten isär i ett pragmatiskt marknadsvänligt väst, och ett populistiskt introvert öst.

Brasilien kommer sannolikt att behöva omvärdera sin egen position i detta inom kort: genom att begrava Mercosul helt och knyta ett eget handelsavtal med Aliança do Pacífico, eller föra upp handelsfrågorna i UNASUL för att skapa en kontinental lösning.

Etiketter till bloggar.se: , ,

Fidel Castros stöd till de argentinska militärerna under Falklandskriget

De argentinska militärerna fick under Falklandskriget 1982 militärt stöd från Sovjetunionen, som förhandlats fram av Kuba och som skickades via Libyen. Dessutom köpte man vapen från Israel.

Brasilianska O Globo har undersökt tidigare hemliga dokument som visar att mycket av transporterna gick via Brasilien, som tidigare alltid hävdat att man var neutral i kriget.

Nyheten är förstås extra intressant eftersom själva motivet för de argentinska militärerna när de tog makten 1976, var att krossa den kommunistiska revolutionen som hotade landet. Hotet var ett spöke som kostade upp emot 30 000 människor livet.

Härom veckan erkände även kuppmakaren Jorge Videla att kuppen var onödig men att det var nödvändigt att 7 eller 8 000 personer försvann, och menade att man hade kunnat besegra upproret ändå.

Länkar: En lång beskrivning av händelserna finns på spanska hos Urgente 24, en kort hos Terra. Fox Latino beskriver nyheten på engelska.

Etiketter till bloggar.se: , , ,