Inget index visar tydlig förbättring – Biståndet och demokratin #2

Det svenska biståndet har inte lett till någon vidare demokratisering i de största mottagarländerna, i alla fall inte enligt Varieties of Democracy. Men det finns ju andra index, invänder vän av ordning. Och det gör det.

Så jag har även tittat på Freedom House’ index för Electoral Democracies, Economist Intelligence Unit’s Democracy Index, och Polity IV’s index för Democratic and autocratic authority för samma länderMen de är inte mer upplyftande:

Freedom House visar förbättring i ett land men försämring i två, Economist IU förbättring i två men försämring i fyra, och Polity IV förbättring i tre men försämring i tre.

Oavsett hur man räknar, kan man inte visa att det svenska biståndet har bidragit till en generell förbättring vad gäller demokratin i mottagarländerna.

 

3 comments

  1. Hej,
    Vad var syftet med bistånden?
    Var några explicit avsedda att verka för ökande demokratisering?

  2. Hej! Bra fråga. Jag kommer att återkomma till den i en senare bloggpost. Men kort kan man säga så här: De första djupare strategierna för demokrati på Sida kom vid slutet av 1990-talet. Och sedan Politik för global utveckling antogs 2003, ska allt bistånd grunda sig i rättighetsperspektivet. Men det är förstås som du antyder, att fattigdomsbekämpning har varit det övergripande målet och inte demokratisering. Man kan alltså inte se indexen ovan som ett bevis på att Sida misslyckats, utan bara som bevis för att biståndet och den fattigdomsminskning som varit resultatet inte lett till demokrati.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.