Men lyft blicken! – Bistånd och demokrati #3

Det svenska biståndet har så uppenbart kört fast. Hösten 2016 presenterade regeringen två policydokument, en skrivelse om främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken, och ett ”policyramverk” för själva biståndet.

Båda skrivelserna lägger stor vikt vid demokrati och mänskliga rättigheter. Men slutsatserna bygger på de länder som Sverige investerat stora biståndsresurser i, och inte på de senaste decenniernas demokratiseringsforskning.

Regeringen hävdar exempelvis att “demokratiutveckling tar tid, eftersom den bygger på människors kunskap, värderingar, attityder och beteende ändras” och att det krävs “långsiktigt hållbart engagemang och långsiktig utvärdering.”

Det är en rimlig slutsats om man bara studerar utvecklingen i de fyra länder som 1998 tog emot mest svenskt bistånd. Där har det verkligen tagit tid. Av dem har bara Tanzania utvecklats positivt substantiellt i Freedom House’ Freedom in the World Index. I Etiopien har utvecklingen varit tydligt negativ, i Mozambique negativ och även om frihetsgraden i Vietnam ökat något, så är det fortfarande ett av världens absolut mest ofria länder.

Jämför man däremot med utvecklingen i Indonesien, Peru, Tunisien, Senegal och Serbien till exempel, där Sverige inte hade några biståndssatsningar 1998 så kan man inte, som regeringen, dra slutsatsen att demokratiutveckling tar tid. Där förändrades situationen snabbt och radikalt, och förde med sig tydlig demokratisering. Utvecklingen i Niger kan inte beskrivas som demokratisering, men visar att förändringsprocesser präglas av häftiga kast, och knappast är långsamma och värderingsstyrda.

De här länderna visar att regeringens analys i policydokumenten inte är fullständig. För inget av dokumenten beskriver hur demokratiseringsprocesser verkligen gått till de senaste decennierna, eller jämför med länder där Sverige inte haft några biståndssatsningar.

Så om den svenska regeringen undrar hur den kan främja demokrati, borde den studera länder som har demokratiserats och lära av dem, istället för att stirra sig blind på länder där inget händer. Lyft blicken, vetja!

One comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.