Hyperinflationens död

Läser just nu Michael Reids Forgotten Continent och kapitlen om The Washington Consensus och de ekonomiska reformer som genomfördes i Latinamerika under 1990-talet. Reids argumentation tar fasta på två centrala framgångar som dessa reformer ledde …

Continue reading »